prev next

       Jesteśmy placówką świadczącą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku.


     Wymogi rynku jak również nabyte doświadczenie spowodowały, że nasi mieszkańcy to przede wszystkim:

-  osoby z chorobą alzheimera oraz chorobami wieku starczego,  

- osoby po przebytych udarach
 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą