Działamy legalnie


Zezwolenie na działalność naszego domu wydał Wojewoda Zachodniopomorski dnia 26 września 2011 r.

 Wpisano nas do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku