Oferta


Dom Seniora JOANNA jest placówką świadczącą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku.
Wymogi rynku jak również nabyte doświadczenie spowodowały, że nasi mieszkańcy to przede wszystkim osoby z chorobą alzheimera oraz chorobami wieku starczego.
Zakres opieki i usług świadczonych na rzecz mieszkańców dostosowany jest do ich indywidualnych, uzasadnionych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Do dyspozycji naszych mieszkańców jest 12 pokoi 2 i 3-osobowych znajdujących się na dwóch kondygnacjach budynku.

1. W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:
- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie zgodnie z zalecaną dietą
- utrzymanie czystości.

2. W zakresie usług opiekuńczych Dom zapewnia:
- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych dla mieszkańców potrzebujących tej pomocy
- podnoszenie sprawności i aktywności psychicznej i fizycznej,
- poczucie bezpieczeństwa i klimat rodzinny,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3. W zakresie usług wspomagających Dom umożliwia:
- realizowanie potrzeb religijnych,
- utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

4. W zakresie potrzeb zdrowotnych Dom świadczy usługi polegające na:
- umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
- zapewnieniu opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji.